Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Poroşok garyşmagy üçin poslamaýan polat v şekilli mikser

Gysga düşündiriş:

V görnüşli mikser seriýaly önümler himiýa, azyk, derman, iýmit, keramika, metallurgiýa we beýleki pudaklarda poroşok ýa-da granula materiallaryny garyşdyrmak üçin amatly ýokary öndürijilikli asimmetrik garyjydyr. Enjamyň göwnejaý gurluşy, ýönekeý işleýşi, howa geçirijiligi, amatly iýmitlenmegi we zyňylmagy bar we silindr (el bilen ýa-da wakuum bilen iýmitlendirmek) arassalamak aňsat poslamaýan polatdan ýasalýar. Kärhananyň esasy enjamlaryndan biridir. Dermanhana we himiýa senagaty üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Agentligiň tanyşdyrylyşy 

Bu enjam gury poroşok we azyk önümleriniň granular materiallaryny garyşdyryp biler.
Bu enjamyň garyşyk barreli özboluşly gurluşa, birmeňzeş garyşyklyga, ýokary netijelilige we material toplanmagyna eýe däldir. Machinehli enjam gurluşy boýunça ýönekeý we işlemek aňsat. Daşky ýüz we material kontakt bölegi daşky görnüşi owadan we saklamak we arassalamak üçin ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalýar.

V görnüşli mikser seriýaly önümler himiýa, azyk, derman, iýmit, keramika, metallurgiýa we beýleki pudaklarda poroşok ýa-da granula materiallaryny garyşdyrmak üçin amatly ýokary öndürijilikli asimmetrik garyjydyr. Enjamyň göwnejaý gurluşy, ýönekeý işleýşi, howa geçirijiligi, amatly iýmitlenmegi we zyňylmagy bar we silindr (el bilen ýa-da wakuum bilen iýmitlendirmek) arassalamak aňsat poslamaýan polatdan ýasalýar. Kärhananyň esasy enjamlaryndan biridir.

Maşyn ýörelgesi we gurluşy

Enjamyň bir ujy motor we reduktor bilen enjamlaşdyrylandyr. Motor güýji kemer arkaly reduktora, reduktor birikdirme arkaly V şekilli barrele geçirilýär. Çelekdäki materiallary barrele, aşak, çepe we saga garyşdyrmak üçin V şekilli barreli yzygiderli işlediň.

V shape mixer01

Maksat

Poroşoklary gowy material akymy we fiziki häsiýetlerdäki ownuk tapawutlar bilen garyşdyrmak, şeýle hem pes garyşyk talaplary we gysga garyşyk wagtlary bilen materiallary garyşdyrmak üçin amatlydyr. V şekilli garyşyk gapdaky material birsydyrgyn akýandygy sebäpli, materialyň asyl görnüşine zyýan bermez. Şonuň üçin V görnüşli mikser döwmek we geýmek aňsat granula materiallaryny garyşdyrmak ýa-da belli bir mukdarda suwy öz içine alýan inçe poroşok, blok we materiallary garyşdyrmak üçin hem amatlydyr. Derman, himiýa we azyk pudaklarynda giňden ulanylýar.

Tehniki parametrler

Model we spesifikasiýa V-0.18 V-0.3 V-0.5 V-1.0 V-1.5 V-2.0 V-2.5 V-3.0 V-4.0 V-5.0 V-6
Önümçilik kuwwaty (kg / wagt) 72 90 150 300 450 600 800 900 1200 1500 1800
Wakuum nasosynyň modeli W2 W2 W2 W3 W3 W3 W3 W4 W4 W4 W4
Iýmitlenýän çig malyň wagty (min) 3-5 3-5 4-6 6-9 6-10 8-13 8-15 8-12 10-15 15-20 18-25
Garyşyk wagty (min) 4-8 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 8-12 8-12 8-12 8-12
Jemi göwrüm (m3) 0.18 0.3 0,5 1.0 1-5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0
Garyş tizligi (r / min) 12 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10
Motoryň güýji (kw) 1.1 1.1 1.5 3 4 5.5 7.5 7.5 11 15 18.5
Aýlanýan beýiklik (mm) 1580 2160 2360 2600 2800 2900 3000 3200 4000 4500 5000
Agramy (kg) 280 320 550 950 1020 1600 2040 2300 2800 3250 3850

Bellikler: ähli ýükleme koeffisiýenti 0,4 ~ 0.6. Tablisada görkezilen öndürijilik kuwwaty 0,5 ýük koeffisiýentine we çig mal dykyzlygynyň 0,8-e laýyklykda hasaplanýar.

V shape mixer01
V shape mixer02
V shape mixer03

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň