Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Kiçi göçme laboratoriýa v mikser

Gysga düşündiriş:

Laboratoriýa V görnüşli mikser, laboratoriýada iki görnüşli gury poroşok we granula materiallaryny garyşdyrmak üçin ulanylýar.

V şekilli mikseriň garyşyk barreli özboluşly gurluşa eýedir we V görnüşli silindrdäki material birmeňzeş garyşmak maksadyna ýetmek üçin mehaniki geçiriş arkaly yza öwrüler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Laboratoriýa V görnüşli mikser, laboratoriýada iki görnüşli gury poroşok we granula materiallaryny garyşdyrmak üçin ulanylýar.

V şekilli mikseriň garyşyk barreli özboluşly gurluşa eýedir we V görnüşli silindrdäki material birmeňzeş garyşmak maksadyna ýetmek üçin mehaniki geçiriş arkaly yza öwrüler.

V görnüşli mikseriň garyşyk barreli, poslamaýan polatdan, içki we daşarky diwarlary bilen polatdan ýasalýar. Gurluş dizaýny, material ýygnamagyň öli burçunyň ýokdugyny üpjün edýär. Çukuryň öli burçunyň, material ýygnamagynyň, çalt tizligiň we gysga garyş wagtynyň aýratynlyklary bar, arassalamak amatly we düýpli.

Öndürijilik gurluşy

VH seriýaly V görnüşli ýokary öndürijilikli mikser wakuum sorup we kebelek klapan akymyny möhürläp we tozansyz işlemegi amala aşyryp biler.
V görnüşli mikser iki sany assimetrik silindrden durýar, material dik we gorizontal ugurlarda akyp biler we garyşyk birmeňzeşligi 99% -den gowrak bolup biler.
Silindr korpusy poslamaýan polatdan ýasalýar, içki we daşarky diwarlar ýalpyldawuk, arassa we arassaçylyk, GMP talaplaryna laýyk materiallar toplanmaz.
VH seriýaly V görnüşli ýokary netijelilik garyjy, işlemek aňsat we wagt işleýşi ýa-da inç operasiýasy bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

Lab V mixer03
Lab V mixer02
Lab V mixer01

Laboratoriýa V görnüşli mikseriň prinsipi

V görnüşli mikser, V görnüşinde kebşirlenen iki silindrden durýar. Konteýneriň görnüşi ok bilen deňeşdirilende asimmetrikdir. Aýlanýan hereket sebäpli poroşok bölejikleri yzygiderli çalşylýar, bölünýär we ýapgyt silindrde birleşdirilýär; materiallar tötänleýin bir sebitden başga sebite geçirilýär we şol bir wagtyň özünde poroşok bölejikleri bölejikleriň arasynda süýşýär we bölejikler kosmosda birnäçe gezek ýokaşýar. Gyrkylyk, diffuziýa we garyşyk gaýtalanar ýaly, garyşmagyň öli burçy bolmaz ýaly, täze döredilen üstünde yzygiderli paýlanýar.

Model

VH-2

VH-5

VH-8

VH-14

VH-20

Jemi göwrümi ()L)

2

5

8

14

20

Iş göwrümi (L)

1

2.5

4

7

10

Garyşyk wagty (min)

10 ~ 15

10 ~ 15

10 ~ 15

10 ~ 15

10 ~ 15

Aýlanma tizligi (rpm)

20

20

20

20

20

Kuwwat (kw)

0.04

0.55

0.55

0.55

0.75

Ölçegi (mm)

475 * 205 * 390

720 * 350 * 610

810 × 350 × 620

930 × 360 × 820

950 * 390 * 890

Lab V  mixer4
Lab V  mixer5
Lab V  mixer3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň