Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Boş paddle guradyjy

  • hollow blade dryer for drying paste

    pastany guratmak üçin içi boş pyçak guradyjy

    Paddle guradyjy, guradyş maksadyna ýetmek üçin çygly materiallary ýylylyk göterijisi we gyzgyn ýer bilen doly habarlaşmak üçin enjamyň içinde garyjy pürs bilen pes tizlikli hereketlendiriji guradyjydyr. Gurluşy umumydyr. Gorizontal, goşa ok ýa-da dört ok. Paddanyň guradyjylary gyzgyn howa görnüşine we geçiriji görnüşine bölünýär. Önüm jikme-jiklikleri surat ýygnamak bilen baglanyşykly in engineeringener animasiýa görkezişi.