Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Deprek gyryjy

  • Stainless steel roller scraper dryer for drying slurry

    Guramagy guratmak üçin poslamaýan polat rolikli gyryjy guradyjy

    Rolik gyryjy guradyjy, üznüksiz guradyjy enjamlaryň aýlanýan içki ýyladyş geçiriji görnüşidir. Aýlanýan deprek aşaky çukuryndan geçýär we galyň material plyonkasyna ýapyşýar. Heatylylyk turbanyň üsti bilen depäniň içki diwaryna daşalýar, deprek daşky diwaryna geçirilýär we soňra iýmitlendiriji filme geçirilýär, şeýlelik bilen material filmdäki çyglyk bugaryp, dehidizasiýa edilýär we dehidizasiýa edilýär. Çyglylygy öz içine alýan material guradylýar. Guradylan material deprekden gurnalan gyryjy tarapyndan deprekden, gyryjynyň aşagyndaky nurbat konweýerine gysylýar we guradylan material nurbat konweýeriniň üsti bilen ýygnalyp gaplanýar.