Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Guşak guradyjy

  • Big capacity Multi-level belt dryer

    Uly kuwwat Köp derejeli guşak guradyjy

    DW seriýaly köp gatly guşak guradyjylar, partiýa öndürmek üçin üznüksiz guradyjy enjamlardyr. Gowy howa geçirijiligi bolan çybyklary, zolaklary we granular materiallary guratmak üçin ulanylýar. Suwsyzlandyrylan gök önümler, katalizatorlar, Hytaý ösümlik dermanlary we ş.m. Çyglylygy ýokary we ýokary material temperaturasy bolan materiallar üçin has amatlydyr. Guradyjylaryň bu tapgyry, çalt guratmagyň tizliginiň, ýokary bugarmagyň intensiwliginiň we önümiň hiliniň artykmaçlyklaryna eýedir.

  • Single level belt dryer for fruit and vegetable dehydration

    Miwe we gök önümleriň suwsuzlanmagy üçin bir derejeli guşak guradyjy

    DW bir gatly guşak guradyjy, yzygiderli howa guradyjy enjam bolup, howa geçirijiligi gowy bolan zolaklary, zolaklary we granula materiallaryny guratmak üçin ulanylýar. Suwsyzlandyrylan gök önümler, hytaý ösümlik dermanlary we ş.m. üçin ýokary çyglylyk bar, bu temperaturanyň ýokary bolmagyna ýol berilmeýän materiallar üçin has amatlydyr; guradyjylaryň bu tapgyry çalt guratmagyň tizliginiň, ýokary bugarmagyň intensiwliginiň we önümiň hiliniň artykmaçlyklaryna eýedir.